Condiţii generale

 

 Pagina web bstyle.bg este un magazin online, proprietatea companiei "Bedzhev Stil" SRL cu asociat unic.
 Pagina web oferă informaţii, posibilitate de comandă on-line, achiziţie şi livrare de articole, produse de "Bedzhev Stil" SRL cu asociat unic.
 Prezentele condiţii generale oferă informaţii utilizatorilor privind drepturile, limitările şi responsabilităţile lor pentru utilizarea informaţiilor şi serviciilor de pe pagina web. Fiecare utilizator, ce a lucrat cu pagina web este legat de drepturile prezentelor Condiţii generale din momentul accesului paginii web, până în momentul părăsirii ei.
 "Bedzhev Stil" SRL cu asociat unic îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în datele şi condiţiile fără preaviz.
 
Toate fotografiile şi imaginile grafice, publicate pe pagina web bstyle.bg, sunt cu pline drepturi de autor rezervate, proprietatea "Bedzhev Stil" SRL cu asociat unic. Utilizarea lor fără acordul în scirs a companiei "Bedzhev Stil" SRL cu asociat unic este o violare a Legii privind drepturile de autor şi drepturile asemănătoare.
 
CONDIŢII DE COMANDĂ ŞI ACHIZIŢIE
 
 Comanda se poate realiza de la diferite secţiuni ale paginii web, în care sunt publicate oferte şi descrieri. Ofertele conţin o descriere succintă şi detaliată a produsului, conţinut, poză, dimensiuni, culori (ştampă) şi preţ.
 Preţurile indicate sunt pentru 1 buc. şi sunt în leva. Preţul produsului nu include preţul livrării.
 La comandă, consumatorul va indica parametrii principali, conform opţiunilor indicate pe pagina web. Consumatorul va indica, în mod obligatoriu numele, adresa, numărul de telefon şi e-mail pentru confirmarea comenzii efectuate de el, ca să poate fi ea demarată. Necompletarea câmpurilor de legătură ori publicarea unor informaţii eronate, incorecte ori incomplete, nu angajează societatea cu obligaţia de onorare a comenzii şi livrare.
 
 Consumatorul se obligă să-şi exprime acordul privind comanda efectuata şi să confirme toate detaliile aferente, după ce operatorul de la comapania "Bedzhev Stil" SRL cu asociat unic va lua legătura cu el prin telefon ori prin e-mail, în programul de lucru al companiei.
 Apăsând butonul "Cumpăr", consumatorul îşi exprimă voinţa, având puterea unui contract ce îl leagă pe el (consumatorul) şi pe compania "Bedzhev Stil" SRL cu asociat unic, în conformitate cu condiţiile descrise în prezentul document şi cu reglementările Legii privind protecţia consumatorilor şi regulilor comerţului (LPCRC).
 
 
CONDIŢII DE LIVRARE
 
 Livrarea se va efectua de compania de curierat, contractată de "Bedzhev Stil" SRL cu asociat unic, la adresa, indicată de consumator. Consumatorul se obligă să asigure acces şi persoană de contact, care să accepte şi să achite produsele comandate. Dacă clientul (sau persoana împuternicită de dânsul) nu va fi găsită în perioada de timp stabilită pentru livrare, şi nu se poate lua legătura cu aceasta persoană prin telefon în momentul livrării, comanda va fi returnată la biroul curierului cu menţiunea că, clientul va trebui s-o ridice de acolo.
 Cheltuielile de livrare vor fi suportate de consumator.
 "Bedzhev Stil" SRL cu asociat unic ori un reprezentant al companiei de curierat se angajează să înştiinţeze pe consumator prin telefon ori prin e-mail, dacă apar circumstanţe neprevăzute, ce împiedică realizarea în timp a livrării.
 
REFUZ AL ARTICOLELOR LIVRATE
 
 Consumatorul va putea refuza produse comandate şi refuzate în următoarele cazuri:
 
 - neconcordanţă vizibilă a produsului livrat cu cel comandat, care se poate constata prin examinare normală a produsului;
 - bunului i-au fost provocate defecte în timpul transportului;
 - preţul la livrare nu corespunde preţului stabilit în prealabil;
 
 
În temeiul art. 55 (alin. 1) din LPCRC, consumatorul îşi poate exercita drepturile în termen de 7 zile, în cazul în care a păstrat articolele în starea, în care le-a primit, fără să le folosească. Returnarea articolelor în acest caz este pe cheltuiala consumatorului.
 
LIMITĂRI
 
 Utilizatorii paginii web nu au dreptul de a:
 - efectua acţiuni, care să încalce regulile generale stabilite de comunicare şi interacţiune.
 - efectua acţiuni cu rea-credinţă premeditată, răspândirea de viruşi etc.
 - încălca ori dăuna drepturilor ori intereselor terţilor.
 - efectua cu rea-credinţă comenzi din numele terţilor
 
 
RESPONSABILITĂŢI
 
"Bedzhev Stil" SRL cu asociat unic nu este responsabil pentru:
 - omiteri posibile accidentale, aflate în legătura cu actualitatea informaţiilor, conţinute pe pagina web; nu se face responsabil pentru consecinţele, incl. daunele eventuale, născute de la ori legate în orice mod de accesul ori utilizarea acestei pagini web; nu se face responsabil pentru rezistenţa informaţiei de pe pagina web la viruşi ori alte ameninţări. Informaţia expusă pe pagina web este în conformitate cu legislaţia în vigoare, utilizarea sa din partea consumatorilor este voluntară şi la iniţiativa dânşilor.
 - daune eventuale pricinuite în consecinţa utilizării serviciilor de pe pagina web.
 - epuizare neprevăzută a stocului;
 - întârziere ori neonorare a obligaţiilor din motive, aflate înafara controlului companiei.