Общи условия

Уебсайтът bstyle.bg е интернет магазин, собственост на фирма БИ СТАЙЛ БГ ЕООД, ЕИК 204924263, регистрирана в гр. Русе, бул Цар Освободител 4, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК.

ДОСТАВЧИКЪТ предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на стоки.

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ с уебсайта, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.
ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

Всички снимки, графични изображения и описания на продукти, публикувани на сайта bstyle.bg, са със запазени авторски права собственост на ДОСТАВЧИКА. Използването им без писменото съгласие на ДОСТАВЧИКА е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

Условия за поръчка и покупка

Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, състав, снимка, размери, цветове(щампи) и цена.
Указаната цена е за 1 брой в лева. В цената на продукта не се включва цена за доставка.

При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация, a също така невзети, отказани или върнати без обективна причина предишни поръчки не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

С финализирането на поръчката чрез натискане на бутона "КУПУВАМ", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и ДОСТАВЧИКА, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

С натискането на бутона "КУПУВАМ" или "Регистрирай ме" потребителят изрично се съгласява със събирането на данни за извършването на доставка, а това са: име, телефон и адрес на доставка. Тези данни ще се използват само и единствено за тази цел.
ДОСТАВЧИКЪТ предоставя лични данни единствено на куриерската фирма с цел доставка на поръчката.

Условия за доставка

Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от ДОСТАВЧИКА  на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
Разходите за доставка се поемат от потребителя.
ДОСТАВЧИКЪТ или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

Отказ на доставена стока

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
 - видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
 - стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
 - цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

Връщане или замяна на стока

По силата на член 50, 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си на отказ в 14 дневен срок и да върне или замени стоката в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

За да упражните правото си на отказ трябва да ни информирате за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Можете да използвате:
- телефоните за контакти
- СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ и да ни го изпратите по електронна поща на адрес info@bstyle.bg
- електронна поща, като ни изпратите имейл до адрес info@bstyle.bg
- използвате формата ни за контакт на страницата ни Контакти

Може да изпратите продукта до офис на Еконт, гр. Русе, офис Хан Крум, тел. 089 728 96 49, за Би Стайл Бг ЕООД, получател Ясен Беджев. Стойността на стоката се възстановява от ДОСТАВЧИКА чрез наложен платеж.

С грижа за защита на нашите клиенти и поради естеството на продаваната стока БЕЛЬО (слип, бикини, боксерки, прашки и др. п.) НЕ СЕ ВРЪЩА или ЗАМЕНЯ!

Ограничения

Потребителите на уебсайта нямат право да:
 - извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация
 - извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п.
 - нарушават или увреждат права или интереси на трети лица
 - злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице

Отговорности

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за:
 - възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването ѝ от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 - внезапно изчерпване на складовите наличности. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.
 - забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

Можете да се информирате още за Вашите права на :
- Сайт на Комисия за защита на потребителите
- Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС -webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

Защита на лични данни

ДОСТАВЧИКЪТ НЕ събира лични данни чрез външни услуги и бисквитки.
ДОСТАВЧИКЪТ НЕ извършва профилиране на своите потребители.
ДОСТАВЧИКЪТ НЕ предоставя лични данни на потребителите си по никакъв начин и по никаква форма на други лица освен куриерската фирма с цел доставка на поръчката.
ДОСТАВЧИКЪТ НЕ събира и профилира лични данни от "Форма за контакт" в секция "Контакти" на сайта. Имейла и името, които ни предоставя потребителя ще се използват само за комуникация между него и ДОСТАВЧИКА

Всеки потребител може да изисква изтриването на неговите лични данни от базите данни на сайта, както и да получи информация какви данни се съхраняват при нас. Може да направите това като ни пишете на имейл info@bstyle.bg